english

kolekcija
savremene srpske umetnosti
tekstovi
» Mike Michel - CEO Telenor d.o.o.
Telenor kolekcija
Umetnost, dizajn i tehnologija osnove su kreativnosti - sile koja pokreće evoluciju savremenog društva. Telenorova ulaganja u savremenu umetnost tokom prethodne decenije imaju za cilj da podstaknu umetnike, naročito mlade, da razvijaju svoj potencijal i nastave da rade u Srbiji. Ohrabriti ljude da šire svoju energiju i otkriju snagu svoje inventivnosti naša je osnovna motivacija.  više »
» Marija Vujanić - Direktorka korporativnih komunikacija i održivog razvoja
Umetnost i komunikacija
U skladu sa svojim poslovnim opredeljenjem, Telenor uvek gleda dalje i trudi se da ide korak ispred vremena. Srpska savremena umetnost, takođe, gleda u budućnost s nadom da su ravnopravan dijalog i partnerski odnos sa svetom mogući. Naši stavovi i razmišljanja spojili su se u jednoj sentenci koja glasi Vidi dalje – umetnost i komunikacija, koja predstavlja osnovu naše odluke da ulažemo u umetnost i zajednicu u kojoj poslujemo.  više »
» Saša Janjić - kustos Telenor Kolekcije
Stvaranje Kolekcije
Telenor kolekcija je među najmlađim i najreprezentativnijim kolekcijama savremene srpske umetnosti. Počela je da se formira 2007. godine, kada je i započela saradnja Remonta - nezavisne umetničke asocijacije i Telenora. Stvaranje inovativnog radnog prostora preraslo je u kreiranje jedne moderne korporativne umetničke kolekcije, koja je okupila najznačajnije aktere sa naše umetničke scene.  više »